Umsóknareyðublað og upplýsingar

Þeir sérhæfðu sjóðir sem hafa áhuga á að sækja um og telja sig uppfylla skilyrði fyrir fjárfestingu frá Kríu geta nálgast umsóknareyðublað og upplýsingar um frekari fylgigögn umsókna með því að senda tölvupóst á umsoknir@kriaventures.is.

Frekari upplýsingar um umsóknarferilinn (.pdf)

Fyrirspurnir og svör vegna umsókna (.pdf)

Skilyrði fyrir þátttöku

Skilyrði fyrir þátttöku Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs eru:

5. gr.
Skilyrði fyrir þátttöku Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs.

Stjórn Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs er heimilt að taka þátt í viðurkenndum sérhæfðum sjóðum sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:

  1. Stofnfé sjóðsins er að lágmarki 4 milljarðar kr. að undanskildu því stofnfé sem Kría – sprota- og nýsköpunarsjóður skráir sig fyrir og sjóðurinn hafi fjármagnað að minnsta kosti 70% af heildar stofnfé, að undanskildu því stofnfé sem Kría – sprota- og nýsköpunarsjóður skráir sig fyrir, á þeim tíma sem umsókn er send inn,
  2. rekstraraðili eða ábyrgðaraðili sjóðsins skulu vera eigendur hluta í sjóðnum, auk að lágmarki þriggja einkafjárfesta sem eru ótengdir, ekki í samstarfi og hver um sig hefur skráð sig fyrir stofnfé sem nemur að minnsta kosti 10% af heildar stofnfé sjóðsins,
  3. enginn einn fjárfestir hefur skráð sig fyrir stofnfé sem nemur meira en 50% af heildar stofnfé sjóðsins,
  4. að sjóðnum komi aðili sem hafi umtalsverða reynslu, þekkingu og árangur í alþjóðlegu umhverfi fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum,
  5. sjóðurinn hafi ekki á þeim tíma sem þátttaka Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs er samþykkt, fjárfest hærra hlutfalli en sem nemur 25% af heildar stofnfé sínu.
  6. stofnsamningur eða reglur sjóðsins mæli að minnsta kosti fyrir um að:

   a. sjóðnum beri að fjárfesta að minnsta kosti því sem nemur framlagi Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs af heildarfjármagnsframlagi sínu og óinnheimtu stofnfé, sem fjárfestar hafa skráð sig fyrir, í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum með starfsemi á Íslandi,

   b. sjóðnum sé að meginstefnu til ætlað að fjárfesta snemma í vaxtaferli sprota- og nýsköpunarfyrirtækja,

   c. fjárfestar hafi enga aðkomu að ákvörðunum um fjárfestingar sjóðsins, og

   d. sjóðurinn verði óvogaður,

  7. sjóðurinn er settur upp í samræmi við það sem tíðkast alþjóðlega um sambærilega sjóði hvað varðar meðal annars lagalega uppsetningu, líftíma, þar sem skýr og raunhæf útgönguáætlun liggur fyrir, hlutverk og þátttöku fjárfesta, ávöxtunarkröfu fjárfesta, kostnað og ábata almennra þátttakenda,
  8. sjóðurinn sé rekinn af viðurkenndum rekstraraðila eða viðkomandi viðurkenndum sérhæfðum sjóði, enda heimilar rekstrarlegt form viðurkennda sérhæfða sjóðsins innri stjórnun og stjórn sjóðsins hefur ekki tilnefnt annan rekstraraðila,
  9. rekstraraðili sjóðsins, sjóðurinn, stjórnendur hans og þeir fjárfestar sem hafa skráð sig fyrir stofnfé hafi nægilega reynslu af stofnun, rekstri og/eða aðkomu að viðurkenndum sérhæfðum sjóðum og sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum að mati stjórnar Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs sem og hafi nægilegan fjárhagslegan styrk og gott orðspor til að tryggja framgang sjóðsins og að markmiðum laga nr. 65/2020, um Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóð, og reglugerðar þessarar megi ná, að mati stjórnar Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs.

Stjórn Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs útfærir skilyrði samkvæmt 1. mgr. nánar í starfs-reglum samkvæmt 3. gr. sem skulu staðfestar af ráðherra.

Fylgigögn með umsóknum

Samkvæmt 5. gr. starfsreglna stjórnar Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs skulu eftirfarandi gögn fylgja umsóknum, séu þau til staðar:

5. gr.

Umsóknir og fylgigögn.

Í umsókn viðurkennds sérhæfðs sjóðs til Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs skal að minnsta kosti eftirfarandi koma fram:

  1. Upplýsingar um það stofnfé sem sjóðurinn hefur safnað áskriftum að, þá fjárfesta sem hafa skráð sig fyrir stofnfé og aðra þátttakendur sjóðsins,
  2. hver rekstraraðili sjóðsins er og upplýsingar um hann, þ.á m. um stjórn hans, starfsmenn, hluthafa og eigna- og stjórnunartengsl rekstraraðila við aðra lögaðila,
  3. lýsing á fjárfestingarheimildum sjóðsins, stofnsamningi hans og reglum og hvernig sjóðurinn fullnægir skilyrðum laga nr. 65/2020 um Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóð, reglugerðar nr. 255/2021 og starfsreglna þessara, og
  4. sú fjárhæð sem óskað er eftir að Kría – sprota- og nýsköpunarsjóður skrái sig fyrir í sjóðinum.

Með umsókn skulu að minnsta kosti fylgja eftirtalin gögn, séu þau til staðar:

  1. Stofnsamningur sjóðsins,
  2. fjárfestingarstefna sjóðsins,
  3. starfsreglur sjóðsins,
  4. áskriftarskrá þar sem fram kemur hvað hver og einn fjárfestir hefur skráð sig fyrir háu stofnfé, upplýsingar um skilyrði fyrir áskriftum ef um það er að ræða og hvert heildar stofnfé sjóðsins sé,
  5. ferilskrá stjórnenda rekstraraðila sjóðsins, stjórnenda sjóðsins, ráðgjafa og eftir atvikum annarra fjárfesta,
  6. starfsleyfi eða staðfesting á skráningu rekstraraðila, og
  7. ársreikningar rekstraraðila fyrir síðastliðin þrjú ár.

Umsýsluaðila er heimilt að óska eftir frekari upplýsingum eða fylgigögnum frá umsækjanda til að gera stjórn Kríu – sprota- og nýsköpunarsjóðs kleift að ákvarða um þátttöku sjóðsins.